لباس زیر ضد امواج بانوان

شبکه ای ليست

نمایش یک نتیجه

225,000 تومان

لباس زیر ضد امواج بانوان

لباس زیر ضد امواج بانوان

در محیط هایی که دارای آلودگی امواج الکترومغناطیس شدید و یا اینکه خانم بارداری که اختلال باروری داشته و یا جهت محافظت بیشتر از جنین و اعضاء تولید مثل استفاده ای این لباس توصیه می گردد.